چهارشنبه, 30 آبان 1397
    /  2
طرح فوری جمع آوری نخاله های ساختمانی و ضایعات درسطح شهر توسط خدمات شهری شهرداری شریف اباد
۴۴۵۱
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0