سه‌شنبه, 6 فروردين 1398
    /  3
اجرای طرح( تنك سازی) حذف علفهای هرزه و خشك شده شمشاد های بلوار ی توسط واحد فضای سبز شهرداری شریف آباد و خدمات شهری
۴۶۱۲
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0