دوشنبه, 6 خرداد 1398
برگزاری كلاس اموزش دیابت در فرهنگسرای شهرداری شریف آباد با حضور اساتید و كارشناسان تغذیه شبكه بهداشت ودرمان پاكدشت
۴۶۳۱
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0