يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۵۷۹۶
    /  3
مسئول میز خدمت شهرداری شریف آباد استقرار میزخدمت در شهرداری تكریم ارباب رجوع ،دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات را درپی داشته است

 محمد علی پارسا  مسئول میز خدمت شهرداری شریف آباد  در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی عنوان کرد:فلسفه راه اندازی میز خدمت در شهرداری شریف آباد  ارتقاء پاسخگویی و پیگیری امور مراجعه کنندگان به منظور تسهیل در ارائه خدمت به آنان می باشد.وی درادامه افزود:بعنوان مسئول میز خدمت تمام همت خود را به کار بسته ام تا خدمت بی منت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهم و تا به امروز به نحوه شایسته به شهروندان عزیز خدمت نموده ایم پارسا  در خاتمه تاکیدکرد: با راه اندازی میز خدمت در شهرداری شریف آباد توانسته ایم کارها و امورات مراجعین محترم را به نحوه مطلوب پیگیری نمائیم تا ضمن کاستن از بروکراسی اداری از اتلاف وقت شهروندان خودداری نمائیم. 

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0