يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 
  • کد خبر : ۶۸۸۳
مهندس فلاحی سرپرست محترم شهرداری شریف آباد با سركشی از معابر و كوچه زیتون ۳ وعده آسفالت نوار حفاری كه اداره آبفای شریف آباد بمنظور تقویت شبكه آب مصرفی انجام داده خبر داد

 به گزارش روابط عمومی شهرداری شریف آباد مهندس فلاحی سرپرست محترم شهرداری شریف آباد با سرکشی از معابر و کوچه زیتون ۳ وعده آسفالت نوار حفاری که اداره آبفای شریف آباد بمنظور تقویت شبکه آب مصرفی انجام داده خبر داد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0