چهارشنبه, 7 آبان 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
  • کد خبر : ۷۳۴۶
آماده سازی نوار حفاری كوچه زیتون سوم جهت لكه گیری آسفالت با دستور شیرزاد یعقوبی شهردار شریف آباد و نظارت واحد فنی و عمران شهرداری

آماده سازی  نوار حفاری کوچه زیتون سوم جهت لکه گیری آسفالت با دستور شیرزاد یعقوبی شهردار شریف آباد و نظارت واحد فنی و عمران شهرداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0