يکشنبه, 19 ارديبهشت 1400
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
  • کد خبر : ۷۵۲۳
براساس دستور شهردار محترم بمنظور پوشش كامل درخت در پارك خانواده، عملیات كاشت گونه زیتون مثمر دارای میوه بصورت واكاری امروز صبح جمعه با همت كارگران زحمت‌كش فضای سبز شروع گردید
كاشت درختان مثمر و غیر مثمر در پارك خانواده. امرالله هداوند معاونت خدمات شهری اعلام كرد: براساس دستور شهردار محترم بمنظور پوشش كامل درخت در پارك خانواده، عملیات كاشت گونه زیتون مثمر دارای میوه بصورت واكاری امروز صبح جمعه با همت كارگران زحمت‌كش فضای سبز شروع گردید

کاشت درختان مثمر و غیر مثمر در پارک خانواده. امرالله هداوند معاونت خدمات شهری اعلام کرد: براساس دستور شهردار محترم بمنظور پوشش کامل درخت در پارک خانواده، عملیات کاشت گونه زیتون مثمر دارای میوه بصورت واکاری امروز صبح جمعه با همت کارگران زحمت‌کش فضای سبز شروع گردید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0