يکشنبه, 23 خرداد 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۷۵۹۳
تست كرونا ابتلا یا عدم ابتلا در ۳۰ دقیقه پس از آزمایش ، امروز توسط كادر پزشكی شبكه بهداشت و درمان بخش شریف آباد در شهرداری شریف آباد برای تعدادی از كارمندان انجام شد

تست کرونا ابتلا یا عدم ابتلا در ۳۰ دقیقه پس از آزمایش  ،  امروز توسط کادر پزشکی شبکه بهداشت و درمان بخش شریف آباد در شهرداری شریف آباد برای تعدادی از کارمندان انجام شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0