دوشنبه, 7 آذر 1401
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۷۲۱
موفقیتی دیگر در شهرداری شریف آباد/ درآمد شهرداری شریف آباد ۲برابر شد

موفقیتی دیگر در شهرداری شریف آباد/ درآمد شهرداری شریف آباد ۲برابر شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شریف آباد، طی راهکاری جدید از مسیب نعمت پور سرپرست شهرداری  و همراهی شورای اسلامی شهر شریف آباد، درآمد ۲ماهه مرداد و شهریور با درآمد ۴ماهه نخست سال برابر شد.

با توجه به گزارش ۶ماهه، واحد درامد شهرداری شریف آباد که توسط سید رضا رودبارکی تنظیم گردید، با  تغییر مدیریت و به کارگیری مسائل مختلف در کمیته افزایش درآمد و شکل گیری نگاه ویژه در کسب درآمدهای واحدهایی چون عوارض و نوسازی، شهرسازی، اصناف، تبلیغات محیطی، پسماند باعث افزایش قدرت شهرداری در جذب درآمد بیشتر شد.

این نوع تغییر مدیریتی و نگاه جدیدتر به مسائل مختلف شهری و کاهش هزینه های شهرداری به گونه ای که بر عملکرد شهرداری تاثیر منفی نگذارد، باعث شکل گیری حرکتی جهادی در ایجاد مدیریت شهری برای رشد شهر شریف آباد خواهد شد که نوید آبادانی بیشتر در شهر را به همشهریان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شریف آباد، مبلغ جذب درآمد در چهار ماه نخست سال این شهرداری ۱۱میلیارد تومان بوده که در ۲ماه مرداد و شهریور با تغییر نگاه مدیریتی نیز ۱۱میلیارد تومان به درآمد شهرداری جذب شد؛ درآمد جذب شده در دو ماه آخر تابستان با درآمد چهارماه نخست سال برابر بوده و نشان دهنده جذب بیشتر درآمد برای شهرداری است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0