1 - پارک شورا-بلوار امام رضا (ع)،جنب مقبره شهداء گمنام

2 پارک خانواده-بلوار امام خمینی (ره)

3- بوستان پلیس-بلوارولایت فقیه

4 بوستان زعیم-خیابان جمهوری اسلامی

5-بوستان شهرداری-جنب شهرداری

6-بوستان محله ای عباس آباد-بلوار امام رضا(ع) ،پلیس راه شریف آباد

7 بوستان کودک-شهرک شریف آباد،بلوار ولایت فقیه

8 بوستان لاله-بلوارامام رضا (ع) ،روبروی بیمارستان زعیم ،رحمت آباد

9 بوستان زیتون-بلوارفلسطین ،کوچه زیتون


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0