مهد کودک روزنه:

 بلوار امام خمینی (ره)،بالاتر از ساختمان شهرداری

تلفن: 36472390

پیش دبستانی ودبستان دخترانه غیردولتی ستایش:

تلفن:36472530

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0